Leefschool Heyerdahl

Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Locatie: Sint-Niklaas
Realisatie: 2021 – …
Ontwerpteam: dmvA & Architectengroep A4
Ingenieur Stabiliteit: Studie 10
Ingenieur Technieken: Studie 10


Leefschool Heyerdahl te Sint-Niklaas bevindt zich op de overgang tussen de bestaande Clementwijk en de nieuwe woonwijk aan de noordkant van de stad. Een netwerk van kleine waterwegen, paadjes en straten dragen bij tot de doorwaadbaarheid van de woonwijk. De schoolsite bevindt zich op een knooppunt van deze zachte wegen. De school krijgt zo een signaalfunctie als ontmoetingsplek van de nieuwe ontwikkeling en kondigt het nieuwe leven dat erachter ligt aan.

Het ontwerp vertrekt vanuit de aanpak van de leefschool: het betrekken van ouders, een open aanpak, een warm nest waar de kinderen alle mogelijkheden krijgen om te groeien… Elk leerjaar heeft een klasgroep & twee klasgroepen vormen samen een leefgroep. Op de leefschool leren jong en oud met elkaar omgaan door middel van leefgroep-doorbrekende activiteiten. Het welbevinden, de zin in leren en het engagement dat hieruit vloeit, staat centraal in het ontwerp.

Het nieuwe volume is centraal op het perceel ingeplant waarrond drie speelzones worden gedefinieerd: het urban sportpleintje, het talud en de hoofdspeelplaats. Naast het talud ligt de buitenklas/het amfitheater afgeschermd op een rustig plekje. De kleuterklassen, de inkom en de sporthal hebben elk een aansluitende overdekte buitenruimte. De luifel rondom de school is een verbindend element dat de verschillende zones van de school samenbrengt. De overdekte speelplaatsen hebben speelse weloverwogen openingen waardoor licht toetreedt en bomen groeien. Tussen de hoofdingang en de schoolpoort is een welkomstzone waar kinderen veilig afgezet kunnen worden en waar ouders een babbeltje kunnen slaan.

Centraal op de gelijkvloers bevindt zich het forum waarrond de hoofdingang, de administratieve lokalen, de leraarskamers, de sporthal en de kleuterklassen georganiseerd zijn. Door de inkom en het forum in elkaar te laten overvloeien is er een overgang van publiek naar meer privé. Ouders zijn toegelaten in het hart van de school, het forum & de plek van hun kind, de klassen. Op weg naar de klas komen ze in contact met wat leeft op de school. Achteraan op het gelijkvloers ligt de kleutercluster met een eigen ingang. De cluster bestaat uit twee leefgroepen rondom een forum en een eigen groene buitenspeelplaats. In het kleuterforum worden er verrijdbare eenheden met zitput en opbergruimte voorzien. De gemeenschappelijke ruimtes en fora werden zo ontworpen dat ze multifunctioneel ingericht kunnen worden. Ze werden bewust vrijgehouden, op de tribunes en kleinschalige elementen na, zodat ze in functie van de gewenste activiteiten ingevuld kunnen worden.

De sporthal ligt aan het urban sportpleintje en kan als een autonoom geheel functioneren. Met een eigen luifel, buitenruimte en sanitair is deze zaal een kloppend hart voor de nieuwe wijk, zowel tijdens als na de schooluren. De circulatie is zo georganiseerd dat de leerlingen van de lagere klassen op het eerste verdiep rechtstreeks naar de sporthal kunnen zonder langs de kleuters te moeten.

Het resultaat is een compacte school met een rijke groene buitenruimte. De synergie tussen de verschillende lokalen onderling, tussen binnen en buiten, de buitenaanleg op zich, ondersteunen de veelheid aan didactische mogelijkheden. Het is een multifunctioneel gebouw dat kan mee evolueren met de tijd en een ontmoetingsplaats is voor, tijdens én na de schooluren.

Centraal op de gelijkvloers bevindt zich het forum waarrond de hoofdingang, de administratieve lokalen, de leraarskamers, de sporthal en de kleuterklassen georganiseerd zijn. Door de inkom en het forum in elkaar te laten overvloeien is er een overgang van publiek naar meer privé. Ouders zijn toegelaten in het hart van de school, het forum & de plek van hun kind, de klassen. Op weg naar de klas komen ze in contact met wat leeft op de school. Achteraan op het gelijkvloers ligt de kleutercluster met een eigen ingang. De cluster bestaat uit twee leefgroepen rondom een forum en een eigen groene buitenspeelplaats. In het kleuterforum worden er verrijdbare eenheden met zitput en opbergruimte voorzien. De gemeenschappelijke ruimtes en fora werden zo ontworpen dat ze multifunctioneel ingericht kunnen worden. Ze werden bewust vrijgehouden, op de tribunes en kleinschalige elementen na, zodat ze in functie van de gewenste activiteiten ingevuld kunnen worden.

De sporthal ligt aan het urban sportpleintje en kan als een autonoom geheel functioneren. Met een eigen luifel, buitenruimte en sanitair is deze zaal een kloppend hart voor de nieuwe wijk, zowel tijdens als na de schooluren. De circulatie is zo georganiseerd dat de leerlingen van de lagere klassen op het eerste verdiep rechtstreeks naar de sporthal kunnen zonder langs de kleuters te moeten.

Het resultaat is een compacte school met een rijke groene buitenruimte. De synergie tussen de verschillende lokalen onderling, tussen binnen en buiten, de buitenaanleg op zich, ondersteunen de veelheid aan didactische mogelijkheden. Het is een multifunctioneel gebouw dat kan mee evolueren met de tijd en een ontmoetingsplaats is voor, tijdens én na de schooluren.