Wasserijsite

Opdrachtgever: sogent
Locatie: Gent
Realisatie: 2017 – …
Ontwerpteam: Tom Verschueren, David Driesen, Eva Vanderborcht, Dries Delagaye, Kotryna Urbonaite
Ingenieur Stabiliteit: Denkbar
Ingenieur Technieken: HP Engineers
Credits 3D image: dmvA
Schaal: 1767 m²


Project Wasserijsite kadert binnen het stadsvernieuwingsproject En route! in Dampoort en Sint-Amandsberg te Gent. De site ligt te midden van een dichtbebouwd bouwblok en is samengesteld uit verschillende soorten gebouwen, zoals een herenwoning, een industrieel wasserijgebouw en loodsen. dmvA startte voor dit project met een ontwerpend onderzoek van het potentieel van de site op basis waarvan in een volgende fase het architecturale ontwerp werd gemaakt. Het programma en concept werden tijdens enkele participatiemomenten met de buurtbewoners afgetoetst en verfijnd. De Wasserijsite wordt een strategische plek voor lokaal ondernemen en creatief pionieren waar er plaats zal zijn voor innovatie en kleinschalige maakeconomie en voor jonge starters met een link en return naar de buurt. De Wasserijsite wordt als katalysator ingezet in de wijk zodat de betrokkenheid van de buurt op een laagdrempelige manier wordt vergroot.

Het eerste ruimtelijk concept is het ontpitten van het binnengebied om meer groen en ademruimte te creëren in het bouwblok. Hiervoor zullen gebouwen met minder waarde worden afgebroken, waardoor binnen de contouren van de bestaande gebouwen open plekken met verschillende sferen gecreëerd kunnen worden. Anderzijds vallen enkele elementen op die de identiteit en herkenbaarheid van de site mee bepalen. De 19de eeuwse gevel van het herenhuis aan de Toekomststraat, de waterciterne en schouw die herinneren aan de vroegere wasserij-activiteiten, modernistische binnengevels en de industriële gevel van het Wasserijgebouw aan de Kunstenaarstraat blijven bewaard. Ze laden de site op en versterken de geest van de plek. Het concept voor de aanleg van het binnengebied werd uitgewerkt door landschapsarchitecten Fris in het Landschap waarbij werd ingezet op het verwilderen van de plek met verschillende types groenaanleg.

Naast het ontpitten zal de site doorwaadbaar gemaakt worden door de creatie van een verbinding tussen de Toekomststraat en de Kunstenaarstraat. Deze loopt doorheen de buitenruimte en een binnenstraat in het wasserijgebouw. Aan de Toekomststraat wordt een rijwoning afgebroken. De vrijgekomen wand zal worden voorzien van verticaal groen door middel van klimplanten. Een stalen stempelconstructie opgespannen tussen twee wanden zorgt voor de stabiliteit van de vrijgekomen scheimuren en vormt een herkenbare entree voor de site. 

De site wordt gerenoveerd in functie van een flexibel en polyvalent gebruik zodat verschillende functies mogelijk zijn en zodanig dat de toekomstige eindgebruiker op een eenvoudige manier en met een minimum aan interventie een programma op de site kan inpassen. Een heldere organisatie door middel van toevoeging van circulatiekernen en intelligente technieken maakt dit mogelijk. Originele elementen blijven zoveel mogelijk bewaard en nieuwe elementen worden opgebouwd in zichtbeton en in zicht blijvend snelbouwmetselwerk. Het geheel vormt een littekenarchitectuur waar de dialoog tussen oud en nieuw zichtbaar wordt.

Naast het ontpitten zal de site doorwaadbaar gemaakt worden door de creatie van een verbinding tussen de Toekomststraat en de Kunstenaarstraat. Deze loopt doorheen de buitenruimte en een binnenstraat in het wasserijgebouw. Aan de Toekomststraat wordt een rijwoning afgebroken. De vrijgekomen wand zal worden voorzien van verticaal groen door middel van klimplanten. Een stalen stempelconstructie opgespannen tussen twee wanden zorgt voor de stabiliteit van de vrijgekomen scheimuren en vormt een herkenbare entree voor de site. 

De site wordt gerenoveerd in functie van een flexibel en polyvalent gebruik zodat verschillende functies mogelijk zijn en zodanig dat de toekomstige eindgebruiker op een eenvoudige manier en met een minimum aan interventie een programma op de site kan inpassen. Een heldere organisatie door middel van toevoeging van circulatiekernen en intelligente technieken maakt dit mogelijk. Originele elementen blijven zoveel mogelijk bewaard en nieuwe elementen worden opgebouwd in zichtbeton en in zicht blijvend snelbouwmetselwerk. Het geheel vormt een littekenarchitectuur waar de dialoog tussen oud en nieuw zichtbaar wordt.