The Cube

Opdrachtgever: Ion bvba, Vives Zuid
Locatie: Kortrijk
Realisatie: 2015 – 2017
Ontwerpteam: David Driesen, Tom Verschueren, Jolien De Baets, Gert-Jan Schulte, Rob Naulaers
Ingenieur Stabiliteit: COBE
Ingenieur Technieken: HP Engineers
Fotografie: Luca Beel
Oppervlakte: 2500 m²


Het Forum gebouw vormt het hart van de campus. Het ontbreekt de campus aan een daadkrachtig beeld naar zijn omgeving toe, als tegenhanger voor Kortrijk Xpo. Tegelijk is de campus afgebakend maar niet fysiek afgesloten van zijn omgeving. Dit resulteert in een voor voetgangers doorwaadbare en toegankelijke campus. Het doel van de ontwikkeling van de site ligt in het vergroten van de doorwaadbaarheid tussen Xpo en campus, het veruitwendigen van de dynamiek van de school naar de straatzijde en het verder integreren van de campus in zijn omgeving.

Kenmerkend voor de bouwkavel is het hoogteverschil tussen de campus en de naastgelegen site. De ontwikkeling van de kavel dient bijgevolg te gebeuren niet alleen op architecturaal niveau, maar ook op stedenbouwkundig niveau. De organisatie van deze functies op de kavel gebeurt bijgevolg op 2 niveaus, nl. de commerciële ruimten op het gelijkvloers (straatniveau), de schoolfuncties op de verdiepingen (campusniveau). Door het plateau van de campus letterlijk door te trekken rond het nieuwe bouwvolume, ontstaat een zwevend platform dat een duidelijke en logische scheiding vormt tussen publieke en semipublieke (buiten)ruimten, tussen retail en schoolfuncties.

Het zwevend platform is als het ware een katalysator voor de site: het structureert, bakent af en organiseert voetgangersstromen naar de schoolcampus. Het plein dat alzo ontstaat op de verdieping kan gebruikt worden als terras bij de polyvalente ruimte alsook voor diverse andere activiteiten. Grote gaten in het zwevend plateau en een brede buitentrap verbinden de overdekte buitenruimte met het multifunctionele activiteitenplein en leiden voetgangers naar de schoolcampus. Deze polyvalente ruimte met bijhorende professionele keuken vormt op die manier een belangrijke schakel in het ontwerp.

Kenmerkend en bepalend voor het concept is de intelligente draagstructuur van het gebouw. Uitgangspunt was om gebouw te creëren met grote open flexibel indeelbare ruimten. Binnen deze context is het gebouw opgevat als een letterlijke stapeling van open ruimten, begrensd door  horizontale betonnen ‘slabs’ die van elkaar gescheiden worden door een structuur van kolommen. De vloerplaat boven de verdieping en de dakplaat worden respectievelijk opgehangen en gedragen door een systeem van stalen vakwerkliggers. Een duplexverdieping in de vorm van een balkvormig volume in gewapend beton wordt aan de binnenzijde opgehangen tussen de vakwerkliggers. Een centrale betonnen kern met liften, trappen en schachten garandeert de dwarsstabiliteit van het gebouw.

Het zwevend platform is als het ware een katalysator voor de site: het structureert, bakent af en organiseert voetgangersstromen naar de schoolcampus. Het plein dat alzo ontstaat op de verdieping kan gebruikt worden als terras bij de polyvalente ruimte alsook voor diverse andere activiteiten. Grote gaten in het zwevend plateau en een brede buitentrap verbinden de overdekte buitenruimte met het multifunctionele activiteitenplein en leiden voetgangers naar de schoolcampus. Deze polyvalente ruimte met bijhorende professionele keuken vormt op die manier een belangrijke schakel in het ontwerp.

Kenmerkend en bepalend voor het concept is de intelligente draagstructuur van het gebouw. Uitgangspunt was om gebouw te creëren met grote open flexibel indeelbare ruimten. Binnen deze context is het gebouw opgevat als een letterlijke stapeling van open ruimten, begrensd door  horizontale betonnen ‘slabs’ die van elkaar gescheiden worden door een structuur van kolommen. De vloerplaat boven de verdieping en de dakplaat worden respectievelijk opgehangen en gedragen door een systeem van stalen vakwerkliggers. Een duplexverdieping in de vorm van een balkvormig volume in gewapend beton wordt aan de binnenzijde opgehangen tussen de vakwerkliggers. Een centrale betonnen kern met liften, trappen en schachten garandeert de dwarsstabiliteit van het gebouw.