Hof van Busleyden Scenografie

Opdrachtgever: Stad Mechelen
Locatie: Mechelen
Realisatie: 1999 – …
Ontwerpteam: dmvA i.s.m. hlc.® architecten: David Driesen, Tom Verschueren, Hans Le Compte, Valerie Lonnoy, Jolien De Baets, Gert-Jan Schulte, Lukas Versteele, Ruben Van den hove
Ingenieur Stabiliteit: Studiebureel BAS bvba
Ingenieur Technieken: Studiebureau IRS- Deprez bvba
Fotografie: Sergio Pirrone
Oppervlakte: Phase 1: 1450 m² (extension), Phase 2: 3000 m²


Het stadsmuseum Hof van Busleyden te Mechelen huist in een stadspaleis in vroege renaissancestijl dat begin 16de eeuw gebouwd is in opdracht van de humanist Hiëronymus van Busleyden. Deze geleerde was een prominente figuur in Mechelen, toen de bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden. Hij was bevriend met Erasmus en Thomas More, die in 1516 Utopia schreef. Het is binnen deze historische context dat de scenografie en inrichting van het museum in samenwerking met scenograaf Christophe GAETA vorm krijgt.

Een museum opbouwen binnen een oud stadspaleis betekent doordacht omgaan met een kamerstructuur, toegankelijkheid, brandveiligheid, circulatie… De kamers kregen elke hun eigen verhaal met hun eigen architectuur, vertrekkende uit een lezing van de bestaande situatie. De inrichting staat steeds ten dienste van de ten toon te stellen objecten. Waar mogelijk wordt de interactie met de bezoeker opgezocht, onder meer aan de hand van viruele realiteit. De rode draad wordt gevormd door kamers die het ‘NU’ vertellen en afwisselen met de collectiekamers. Hierin vinden participatieprojecten hun onderdak, o.a. het vierkante meter project van Lazarus en andere Mechelse verenigingen die reflecteren op het humane. Het museumparcours eindigt met het superieur erfgoed ‘de hofkes’, opgesteld in de zolderruimte. Hiervoor werden zeer specifieke vitrines ontworpen die alle trillingen en omgevingsaspecten uitschakelen om de hofkes optimaal te kunnen bewaren.

Het hele museum draait om beleving en participatie. Het is een museum waar je steeds nieuwe dingen kan ontdekken. Het vertelt onze geschiedenis aan de hand van historische kunstwerken en reflecteert naar het nu. Zowel de Mechelaar als de bezoeker die van verder komt worden aangesproken. Dit leidt tot een museum van de toekomst gebouwd op het verleden!