Blob VB3

Opdrachtgever: VB
Locatie: Kemzeke
Realisatie: 2007 – 2009
Ontwerpteam: David Driesen, Tom Verschueren, Thomas Denturck
Ingenieur Technieken: AD&C
Fotografie: Frederik Vercruysse
Oppervlakte: 20 m²
Publicaties


Vlaanderen is één van de meest volgebouwde regio’s in de wereld. Bijgevolg is duurzaamheid dan ook onlosmakelijk verbonden met intelligent grondgebruik. Kleine mobiele woonentiteiten kunnen een antwoord bieden op het gebrek aan open ruimte en groen.

Dus flexibiliteit betekent duurzaamheid. Geen vaste constructies, wel verplaatsbare woonobjecten die gegroepeerd kunnen worden aan de randen van steden en dorpen.

Het ecologisch en energetisch aspect lag mede aan de basis van het ontwerp van Blob VB3. De zoektocht leidde tot een compacte organische vorm in de vorm van een druppel, opgebouwd uit een binnen- en buitenschil in polyester. Alle dienstfuncties zoals kitchenette, sanitair en opbergruimte alsook de technieken werden ingericht in deze tussenruimte. De restruimte tussen binnen – en buitenhuid werd opspoten met polyurethaanschuim.

De zeer goed geïsoleerde wanden, de witte reflecterende kleur alsook de opklapbare segmenten ter hoogte van de koepel en beglaasde delen zijn de basisprincipes voor een goed energetisch concept.

Art foundation Verbeke in Kemzeke (www.verbekefoundation.com) kocht de Blob in 2011.

Het ecologisch en energetisch aspect lag mede aan de basis van het ontwerp van Blob VB3. De zoektocht leidde tot een compacte organische vorm in de vorm van een druppel, opgebouwd uit een binnen- en buitenschil in polyester. Alle dienstfuncties zoals kitchenette, sanitair en opbergruimte alsook de technieken werden ingericht in deze tussenruimte. De restruimte tussen binnen – en buitenhuid werd opspoten met polyurethaanschuim.

De zeer goed geïsoleerde wanden, de witte reflecterende kleur alsook de opklapbare segmenten ter hoogte van de koepel en beglaasde delen zijn de basisprincipes voor een goed energetisch concept.

Art foundation Verbeke in Kemzeke (www.verbekefoundation.com) kocht de Blob in 2011.